Студенти медики протестують проти беззаконня

Студенти медики протестують проти беззаконня
345681 ПЕРЕГЛЯДІВ

Випускники медичних університетів Укріїни виступили із заявою про порушення їхніх прав і свобод - незважаючи на офіційно укладені договори про підготовку фахівців у галузі охорони здоров’я з метою отримання вищої освіти відповідно до діючих навчальних планів і програм та загальних вимог щодо підготовки фахівця. Студенти були зараховані до ВУЗу у 2015 році, вартість навчання була сплачена у повному обсязі, та отримання диплому стало під загрозу через масове нескладення стандартизованих тестових державних іспитів, зокрема - ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК-1” та “КРОК-2”.

Вони викликали протест на те, що у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення на території України хвороби COVID-19 у закладах освіти вводилось дистанційне навчання. Передбачені навчальні плани і програми освіти були видозмінені без їхньої згоди та не надавалось жодних можливостей для здобуття ними якіснойї вищої освіти. Ця обставина унеможливила якісну та належну підготовку до успішної здачі єдиного державного кваліфікаційного іспиту “КРОК”.

З огляду на об’єктивну реальність у вигляді дистанційного навчання, у 2020 році Міністерством Охорони здоров’я України було змінено критерії успішного складанная тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів. Критерієм успішного складання для ісптиу “КРОК-2” було встановлено рівень 50.5% правильних відповідей від загаьної кількості тестових завдань, а для іспиту “КРОК-1” - 60.5%. У 2021 році дистанційна форма навчання була продовжена, тобто обставина, яка зумовила зміну критрерію успішного складання іспиту не відпала, проте, з незрозумілих причин у 2021 році критерії оцінювання безпідставно були повернуті у вихідний стан, тобто у бік збільшення за Наказом Міністерства охорони здоров’я України №106 від 22.01.2021 року.  І внаслідок низького рівня наданих освітніх послуг, тому що фактично студенти начались самостійно, вони масово не змогли скласти зазначені іспити на належному рівні, не набрали необхідну кількість правильних відповідей на тестові питання. Немала кількість доволі успішних студентів просто не впоралась із іспитами також внаслідок їх неналежної організації - зокрема, негативно вплинула недостатність часу, складність та неоднозначність формулювань запитань, заборона робити будь-які помітки, навіть олівцем. Більше того, на екзамені була велика різниця у складності тестових завдань між першою і другою зміною, а в Центрі тестування було вказано, що повинно бути 60% колиншніх тестів і 40% нових, але саме другій зміні чомусь не пощастило у тому, що відсоток скаладав 80 на 20%. Ну а  саме неприємне полягало у тому, що повторна здача іспиту призначена аж на травень 2022 року. У іноземних студентів фактично взагалі відсутня можливість перездачі, оскільки вони не зможуть безпідставно перебувати календарний рік в Україні - візові перепони не дадуть можливості повернутись на екзамен. В результаті ці обставини унеможливлять отримання ними диплому про закінчення ВУЗу та логічно завершити шість років навчання, звівши нанівець усі зусилля як студентів, так і викладачів.

Варто зазначити, що на час їх вступу до університету “Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” ще взагалі не був прийнятий. Цей порядок набув чинності лише з затвердженням Постановою Кабінету Міністрів України №334 28.03.2018 р. Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. який на той час мав абсолютну актуальність під час вступу до будь якого навчального закладу передбачував проведення атестації здобувачів вищої освіти як у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту “КРОК” так і БЕЗ його проведення. А оскільки закон не має зворотньої сили, то студенти 6 курсів вищих навчальних закладів України взагалі не повинні складати іспити ”КРОК” і мають право на здачу альтернативних іспитів. Приймаючи все вищезгадане до уваги студенти простять не залишатись осторонь та втрутитись в дану конфліктну ситуацію, зокрема змінити законодавчу базу, підзаконні акти, що визначають порядок проведення іспитів та критерії оцінки знань, а саме: прийняти рішення щодо зміни критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК” та зменшити рівень встановлених правильних відповідей на тестові завдання до 50.5.% та змінити пункт 11.4 Порядку проведення ліценізйних інтегрованих іспитів та надати можливість повторного складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту “КРОК-2” протягом поточного семестру або за індивідуальним графіком, поклавши всі витарти на його організацію на осіб, що отримали результат “не склав”.

Офіційне звернення до Президента України Володимира Зеленського, Міністерства Охорони Здоров’я, Міністерства Освіти України, народних депутатів України з проханням посприяти у вирішенні цієї ситуації, та не залишити країну без медичних пацівників у майбутньому, які й без того в умовах неповаги, низкьої заробітньої платні емігрують та працюють на благо інших країн.

wikibaza.com

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео